Pamiątkowa Forografia Uczestników Spotkania

W Dniu Ziemi mówiliśmy o ochronie środowiska

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Przy tej okazji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego rozmawiano w międzynarodowym gronie o innowacyjnych rozwiązaniach w gospodarce odpadami w kontekście aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Spotkanie otworzyła wicemarszałek Renata Janik.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami wzięli udział przedstawiciele nauki, reprezentowani przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa, a także biznesu  z EPRD Sp. z o.o. w Kielcach oraz PGO Sp. z o.o. z Promnika. Spotkanie miało charakter międzynarodowy. Uczestniczyli w nim bowiem autorzy innowacyjnej technologii HTC z Belgii i Hiszpanii, którzy zaprezentowali ciekawe rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Natomiast dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami UMWŚ Wioletta Czarnecka omówiła potrzeby regionu w wybranych obszarach gospodarki odpadami. Głos w dyskusji zabrał także prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski z IGSMiE PAN. Uczestnicy spotkania zadeklarowani chęć dalszej współpracy w celu szczegółowego rozpoznawania możliwości wdrożenia omawianej technologii w województwie świętokrzyskim.

Ważny charakter takich eksperckich spotkań z uwagi na ciągłą potrzebę podnoszenia standardów w ochronie środowiska, w tym w gospodarce odpadami – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. I jak  zaznaczyła – środowisko naturalne wywiera znaczący wpływ na komfort życia mieszkańców naszego regionu. Stąd też poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze jest pożądane, ale wymaga także szerokiej konsultacji o charakterze naukowo-społeczno-gospodarczym, w duchu zrównoważonego rozwoju.

Galeria zdjęć