Prezydium Sejmiku Młodzieżowego

W gminie Pawłów obradował Młodzieżowy Sejmik

Siódma sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyła się w Brzeziu, w gminie Pawłów. W obradach uczestniczyli m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, radny Sejmiku Grigor Szaginian, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek oraz kierownik Oddziału Kształtowania Środowiska Departamentu Rozwoju Obszar Wiejskich Magdalena Pokora.  

Przewodniczący Andrzej Pruś podziękował wójtowi Pawłowa Markowi Wojtasowi za gościnę. – Wiele lat obserwowałem gminę Pawłów i jestem pełen podziwu wobec jej rozwoju – powiedział. – Cieszę się, że gmina znajduje się w powiecie starachowickim, w którym i ja również mieszkam.

Andrzej Pruś życzył młodym radnym owocnych obrad. Podczas przyjmowania kolejnych uchwał i stanowisk aktywnie włączał się do dyskusji, proponując ciekawe rozwiązania wynikające z doświadczenia w pracy samorządowej, zabierał m.in. głos w dyskusji i podjęciu uchwały dotyczącej stanowiska w sprawie rekomendacji do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Wójt Marek Wojtas z uznaniem mówił o gościach jako młodej elicie województwa. Podkreślał, że w przeciwieństwie do innych gmin w Pawłowie nie spadła liczba mieszkańców od 1990 r. Realizowanych jest tutaj wiele inwestycji, działa dziewięć szkół, placówki kulturalne, jak chociażby w Brzeziu, są bardzo atrakcyjne.

– Wiem, że jesteście mądrymi ludźmi, możecie być wzorem dla naszej działalności – zwróciła się młodych radnych 27-letnia wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Starachowickiego Izabela Wrona, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach. – Ja również w waszym wieku angażowałam się w aktywność społeczną mojej gminy.

Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku, uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Julia Pająk przedstawiła najważniejsze punkty programu sesji. – Zmieniliśmy regulamin, paragraf, który dotyczy utraty mandatu i wyboru nowego radnego – powiedziała. – Mamy problemy z aktywnością niektórych radnych, musieliśmy podjąć zdecydowane kroki. Dyskutowaliśmy także nad drugą częścią Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, kwestią ekologii, przedsiębiorczości. Rozmawialiśmy o badaniu powietrza, zanieczyszczaniu klimatu. Wypowiadali się specjaliści Urzędu Marszałkowskiego, którzy pomogli nam w opracowaniu drugiej części.

Dyrektor Jacek Sułek mówił o ekologii, zapraszał na organizowane Dni Przedsiębiorczości. Kierownik Magdalena Pokora zwróciła uwagę na niezmiernie ważny aspekt zanieczyszczania powietrza, który wynika głównie z działalności komunalnej człowieka, ogrzewania naszych domów. Uchwała o strategii ze zmianami została przyjęta i ma być jeszcze dopracowana przez dorosły Sejmik.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku, uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, Dominika Lipa na poprzedniej sesji wnioskowała, by kolejna sesja odbyła się w gminie Pawłów.

– Cieszę się z tego powodu, że jest to pierwsza sesja w gminie wiejskiej – mówiła w Brzeziu. – Dotychczas spotykaliśmy się w większych miastach. Jestem przewodniczącą Komisji Kultury i Sportu. Nasze dotychczasowe działania opierają się na realizacji zgłaszanych wniosków. Dzisiaj skupiłam się nad strategią, bo to bardzo ważny dla nas punkt.

Podczas sesji radni podjęli decyzję, by nakręcić film o działalności Młodzieżowego Sejmiku i tym samym zachęcić do działalności kolejne młode pokolenia. Postanowili też skorzystać z propozycji radnego Grigora Szaginiana, by w wydawanym przez niego piśmie „Akson” prowadzić jedną kolumnę o swojej działalności.

Kolejna sesja Młodzieżowego Sejmiku odbędzie się 20 lub 21 grudnia w Kunowie. Młodzi radni zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne dorosłego Sejmiku 30 grudnia do Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga w Kielcach.

 

Galeria zdjęć