W Jędrzejowie powstanie Centrum Komunikacyjne

W Jędrzejowie powstanie Centrum Komunikacyjne

W Jędrzejowie marszałek Adam Jarubas podpisał umowę z Marcinem Piszczkiem, burmistrzem Jędrzejowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”. Zadanie objęto dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 mln 379 tys. zł. Wartość całej inwestycji to 5, 1 mln zł. W spotkaniu uczestniczyła również Bogusława Wypych, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Gratuluję serdecznie panu burmistrzowi i dziękuję za serdeczną opiekę nad projektem radnej Bogusławie Wypych. Miasto świadomie wzięło odpowiedzialność za tę część miasta, przejmując część majątku kolejowego. Dziś widać, że coraz więcej osób przesiada się do transportu publicznego, przede wszystkim kolejowego, to cecha bardziej rozwiniętych społeczeństw i wiemy, że w tym kierunku będzie to zmierzać w naszym kraju. Te zmiany już dziś są widoczne. Miasto Jędrzejów przygotowało bardzo ciekawy projekt, którego wartość przekracza 5 milionów złotych – mówił  Adam Jarubas.

Projekt Jędrzejowa jest jednym z 9 wybranych przez Zarząd Województwa do dofinansowania w ramach dwóch konkursów z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Dziewięć wybranych projektów otrzyma w sumie ponad 119 milionów złotych. Pieniądze są przeznaczone na poprawę komunikacji publicznej w miastach regionu. Dzięki tym funduszom powstaną m.in. nowy wiadukt nad torami w Skarżysku, centra komunikacyjne w Jędrzejowie i w Końskich, Sandomierz i Starachowice zakupią nowe niskoemisyjne autobusy miejskie, a w Chęcinach i w Busku – Zdroju powstaną nowe ścieżki rowerowe.

Galeria zdjęć

Lokalizacja