W Kunowie o funduszach dla przedsiębiorców

W Kunowie o funduszach dla przedsiębiorców

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski spotkał się w Kunowie z przedsiębiorcami. Rozmowa dotyczyła możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania 2014-2020.

– Zastanawiajmy się wspólnie, jak pozyskiwać środki unijne – powiedział podczas spotkania Kazimierz Kotowski. – Już dużo czasu nie zostało. Niebawem ruszą pierwsze nabory dotyczące szkolnictwa zawodowego, potem przedsiębiorczości i gospodarki, o które może występować mikro-, mały i średni przedsiębiorca. W tej chwili jest jeszcze czas, by przygotować odpowiednie zapisy w dokumentach. Na terenie województwa jest przyjęta i zatwierdzona Regionalna Strategia na lata 2014-2020, nad którą prace trwały trzy lata. Teraz muszą być wykonane strategie w powiecie, gminie. Zapisy w nich muszą być spójne i nawiązywać do siebie. Nie może to być tak, że każdy układa swoją strategię. Sformułowania powinny być jak najszersze, by nie zamykać się szczegółach. Przekonaliśmy się o tym podczas negocjacji z Komisją Europejską.  
Kazimierz Kotowski przypomniał, że to kolejne w ostatnich dwóch latach spotkanie w gminie, powiecie ostrowieckim. Odniósł się do poruszanej w dyskusji wypowiedzi o budowie wodociągu, gospodarce wodno-ściekowej. Zaproponował, by projekt realizować wspólnie z sąsiednią gminą i przyjąć zadanie szersze o większej wartości, podzielić się środkami i przedsięwzięciami.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski poinformował, że w województwie funkcjonują trzy punkty informacyjne: w Sandomierzu, Busku-Zdroju i Kielcach. Podczas spotkania szczegółowo kwestie funduszy unijnych omówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Marek Kowalski i Wojciech Lipka. Przybliżyli nowy okres programowania 2014- 2020, mówili o wielkości dofinansowania dla przedsiębiorców z dwóch programów operacyjnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Burmistrz Kunowa Lech Łodej poinformował, że w gminie najsilniejsi przedsiębiorcy pracują na terenie byłego Agrometu. Około dziesięciu dużych firm zatrudnia razem około 750 osób. Działa też wielu drobnych przedsiębiorców, którzy prowadzą około 200 firm. To jest spory potencjał. Burmistrz odniósł się też do inwestycji przygotowywanych przez samorząd. –  Mnie interesują szczególnie dwie fiszki, które złożyliśmy w Urzędzie  Marszałkowskim – powiedział. – Pierwsza dotyczy poprawy warunków infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, estetyki na terenie po byłym Agromecie. Druga fiszka obejmuje zadania związane z rewitalizacją spichlerza zabytkowego, który chcemy przeznaczyć na muzeum. Chcemy, by w tym rejonie powstały alejki, muszla koncertowa. Interesuje nas też rewitalizacja terenu po byłej walcowni w Nietulisku, która jest perełką turystyczną. Liczę na dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym