W Kunowie Obradował Młodzieżowy Sejmik 

W Kunowie Obradował Młodzieżowy Sejmik 

Ósma sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyła się w Kunowie.  W obradach uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, radni Sejmiku – Arkadiusz Bąk i Grigor Szaginian, dyrektor Kancelarii Sejmiku, Marta Solińska-Pela, radny Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, dyrektor I LO imienia Stanisława Staszica, Dariusz Kaszuba, burmistrz Kunowa, Lech Łodej, przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Bek.    

– Młodzi ludzie potrafią się angażować, trzeba tylko to im umożliwić – powiedział w kończącym się roku przewodniczący Sejmiku, Andrzej Pruś o współpracy z Młodzieżowym  Sejmikiem. – A najłatwiej jest wtedy, gdy im się nie przeszkadza. Drzemie w nich olbrzymi potencjał, wystarczy tylko wskazać pewne kierunki, pokazać metody, by mogli je realizować. Młodzieżowy Sejmik w tym ostatnim roku był bardzo aktywny. To pierwszy rok kadencji naszego ustawowego samorządu, w którym udało nam się zachęcić młodych do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Andrzej Pruś poinformował, że dwukrotnie młodzi radni opracowali na piśmie swoje rekomendacje. Zyskały one duże uznanie wśród specjalistów, którzy pomagają w przygotowaniu strategii, samorządowców, przedstawicieli instytutów naukowych. – To bardzo budujące, bo strategia rozwoju to ważny dokument, który przez następne lata umożliwi kreowanie rozwoju województwa – podkreślił przewodniczący. –  Dotyczy to także Regionalnego Programu Operacyjnego, który w oparciu o strategię jest tworzony. A więc chodzi o konkretne wydatki finansowe ze środków unijnych i budżetu państwa.

Burmistrz Kunowa Lech Łodej wyraził zadowolenie, że obrady Młodzieżowego Sejmiku po raz pierwszy odbywają się w jego gminie. Tym bardziej, że Młodzieżowa Rada Miejska, która działa na terenie Kunowa, jest jedyną taką radą w powiecie. Młodzież jest zadowolona ze współpracy z dorosłym samorządem. Cieszymy się, że przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Julia Pająk pochodzi z naszej gminy.

– Widzę, że działają, są aktywni, zaangażowani, chcą siebie realizować – mówił burmistrz. – Dają przykład innym, pomagają nam we wszystkich wydarzeniach, od opieki nad zwierzętami po opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, nad seniorami, nad organizacją imprez. Wszędzie są, wszędzie ich widać. Posprzątali teren słynnego u nas źródełka, pomalowali, wyczyścili wszystkie stalowe barierki, które do niego prowadzą. To jest potężne odciążenie gminy.

Bogaty był program sesji Młodzieżowego Sejmiku. Radni przyjęli ślubowanie od nowego radnego Patryka Stępnia, który zastąpił Patryka Celarę. Radni przyjęli też rezygnację z mandatu radnych przez Elizę Wzorek i Sebastiana Kowala. – Miejmy nadzieję, że podczas styczniowej sesji dołączą do nas nowe osoby z organizacji i nowopowstałych Młodzieżowych Rad, między innymi z Miedzianej Góry i Włoszczowy – poinformowała przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku, Julia Pająk.

Młodzieżowy Sejmik przyjął zmiany w swoim statucie, które teraz ostatecznie trafią do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Powołał zespół redakcyjny do przygotowywania informacji prasowych o swojej działalności. Bardzo ważnym punktem obrad było ustalenie harmonogramu naboru na drugą kadencję Młodzieżowego Sejmiku. –  Będziemy spotykać się w powiatach, szkołach, bibliotekach – zapowiada przewodnicząca Julia Pająk. – To będą luźne spotkania z młodzieżą, promocja aktywności obywatelskiej Młodzieżowego Sejmiku, by dołączyli do nas najlepsi.

Radni ustalili, że kolejna sesja Młodzieżowego Sejmiku odbędzie się 4 lutego w sali Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga w Kielcach.

Sesja odbywała się w atmosferze świątecznej, goście składali młodym radnym życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne. W części artystycznej wystąpili Mali Kunowianie pod kierownictwem muzycznym Pawła Cieślika. Najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewały: córki pana Pawła, Karolina i Wiktoria oraz Maja Ożdżyńska i Anna Sałata. – Kiedyś mama przewodniczącej Sejmiku, pani Katarzyna Pająk przez wiele lat prowadziła z młodymi zajęcia naszego zespołu obrzędowego, w których uczestniczyła też jej córka Julka – powiedział Paweł Cieślik.

 

Galeria zdjęć