Z Wizytą W Mniowie Wicemarszałek Renata Janik, Dyrektor Elżbieta Korus

W Mniowie otwarto mieszkania chronione dla uchodźców

Wicemarszałek województwa Renata Janik wzięła udział w oddaniu do użytku mieszkań chronionych dla uchodźców, które Caritas Diecezji Kieleckiej utworzyła przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Mniowie. Inwestycja przebudowy pomieszczeń została dofinansowana ze środków unijnych. W uroczystości uczestniczyła także Elżbieta Korus dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

W spotkaniu w Mniowie i oddaniu do użytku nowych mieszkań chronionych wziął udział biskup kielecki ks. Jan Piotrowski, który celebrował nabożeństwo w intencji osób chorych i niepełnosprawnych w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Po zakończonej mszy świętej przybyli mieli okazję obejrzeć zaadaptowane pomieszczenia poddasza budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie, który Caritas przeznaczyła na utworzenie 6 lokali mieszkalnych socjalnych dla 12 osób. Obecnie będą to uchodźcy z Ukrainy, którzy zdecydowali się na pozostanie w województwie świętokrzyskim po ucieczce z rodzinnych miejscowości, gdzie wciąż trwają działania wojenne. Docelowo, lokale mogą być także przeznaczone na potrzeby społeczne i wykorzystane jako mieszkania chronione, wspierane czy socjalne dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych, niesamodzielnych.

Caritas na potrzeby podopiecznych placówki w Mniowie zakupiła także nowy, dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, samochód osobowy.

Na adaptację i przebudowę pomieszczeń – inwestycję o wartości ok. 2,5 mln zł Caritas otrzymała wsparcie ze środków unijnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 „CARE”, Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” – w wysokości ok. 1,6 mln zł.