Trwa LI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Trwają obrady LI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Posiedzenie przebiega w trybie zdalnym (hybrydowym) w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Stefana Żeromskiego 12. Transmisję można śledzić na stronie esesja.tv 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 za I półrocze 2022 roku:
 1. wystąpienie marszałka województwa – Andrzeja Bętkowskiego,
 2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku:

 1. wystąpienie marszałka województwa – Andrzeja Bętkowskiego,
 2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
 3. dyskusja,
 4. przyjęcie informacji.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
 2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
 2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji  Magdaleny Zieleń,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie    drogowym w roku 2023:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
 2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
 3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
 4. dyskusja,
 5. głosowanie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dotychczasowych dróg powiatowych oraz nowo   wybudowanego odcinka drogi na terenie miasta Kielce:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
 2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości            położonych w gminie Zagnańsk, w obrębach Gruszka i Zachełmie:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
 2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
 3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
 4. dyskusja
 5. głosowanie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Bałtów, jako działka
nr 858/5 o pow. 0,0212 ha:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
 2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
 3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
 4. dyskusja,
 5. głosowanie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Regionalnym Centrum  Naukowo-Technologicznym w Podzamczu w przedmiocie działalności  statutowej jednostki w latach 2017-2021:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Agaty Binkowskiej,
 2. dyskusja,
 3. głosowanie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
 2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym:

 1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
 2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie uchwały.
 5. Informacja o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.
 6. Interpelacje i zapytania.

17.Informacja o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

18. Interpelacje i zapytania.

19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.

20. Informacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie LI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego