W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Innowacyjny kompleks powstał na terenie dawnej Kopalni Siarki, na granicy dwóch powiatów: staszowskiego i buskiego. W piątek, 11 lipca uroczyście otwarto zakład  i przybliżono jego działalność. W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, radny Sejmiku Izydor Grabowski oraz przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi powstał w ramach projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. W projekcie uczestniczy 18 gmin, z których będą pobierane odpady i kompleksowo, zgodnie z wymogami ochrony środowiska (według prawa Polski i UE) zagospodarowywane.

– Będziemy przyjmować odpady zmieszane, selektywne oraz problemowe, czyli wielkogabarytowe. Wszystko będziemy przetwarzać, a nie odkładać. Jedynie te odpady, które nie będą nadawały się na ponowne zagospodarowanie będziemy  kumulować na specjalnym bioskładowisku, które mieści się 1,5 kilometra od zakładu – mówi Robert Stachowicz, prezes Zarządu  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, który opowiedział o całej inicjatywie powstania obiektu, o planowanej działalności oraz oprowadził uczestników otwarcia po całym 4-hektarowym terenie.

Na temat całej inicjatywy, w której skupiło się kilkanaście gmin wypowiedział się przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk: – To dojrzałość demokracji, że 18 gmin potrafi ze sobą zgodnie współpracować i wspólnie stworzyć spółkę. Gratuluję – mówił przewodniczący.

Z kolei marszałek Adam Jarubas poruszył potrzebę edukacji mieszkańców. – Gratuluję w imieniu własnym oraz samorządu województwa. Przed nami wiele w wymiarze edukacyjnym, aby poszerzać świadomość mieszkańców, którzy mogą żyć w czystym otoczeniu i środowisku – mówił marszałek Adam Jarubas.

Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, który nadzoruje sprawy związane z ochroną środowiska zaznaczył, że zakład jest niezbędną inwestycją, która ma przysłużyć się poprawie warunków życia i zdrowia mieszkańców. – To niezbędna infrastruktura techniczna, która porządkuje cały system gospodarowania odpadami w 18 gminach i bazuje na nowoczesnym przetwarzaniu odpadów. Taki projekt daje możliwości dbania o środowisko – mówi Piotr Żołądek.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi rozpocznie działalność 17 lipca. Gminy, z których odpady będą trafiały do zakładu to: Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 tys. osób.

Wartość projektu zamyka się w kwocie niecałych 56 milionów złotych, z czego prawie 32 miliony pochodzi z dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 11 milionów stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Reszta to wkład własny, który między innymi, pochodzi od uczestniczących w projekcie gmin.