Przyjęcie ślubowania Od Nowych Młodzieżowych Radnych

W służbie młodej społeczności. Rusza kolejna kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa

W Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku koło Chęcin odbyła się uroczysta wspólna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji. Nowi młodzieżowi radni złożyli ślubowanie i otrzymali nominacje, podsumowano także pracę Młodzieżowego Sejmiku Województwa poprzedniej kadencji.

Obrady poprowadzili wspólnie przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz Bartosz Przesłański, najmłodszy radny Młodzieżowego Sejmiku.

Przewodniczący Andrzej Pruś dziękował wszystkim młodzieżowym radnym, których kadencja pracy została zakończona, za czas, włożony wysiłek, emocje, pomysły, zaangażowanie, aktywność, głosy w dyskusji i ich efekty. Podkreślił, że praca i ich działalność publiczna znacząco wpłynęła na rozwijanie aktywności środowisk młodzieżowych w województwie i na podejmowane decyzje dotyczące młodzieży.

Rozpoczynający swoją pracę członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji złożyli ślubowanie i odebrali nominacje na radnych.

– Zawsze możecie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, liczyć na naszą pomoc merytoryczną, ale też na wsparcie organizacyjne Kancelarii Sejmiku, całego urzędu, pomoc i porady od dorosłych radnych, delegatów do ustawowego Sejmiku Województwa – podkreślał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Godnie reprezentujcie swoje środowisko, życzę wytrwałości w realizacji dalszych pomysłów i zamierzeń. Życzę, byście dzięki swojej pracy wzmacniali województwo świętokrzyskie – powiedział przewodniczący.

Veronika Kurdybakha, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku poprzedniej kadencji dziękowała wszystkim, którzy pomogli młodzieżowym radnym w pracach, dyskusji, przy organizowaniu posiedzeń, komisji, wizyt. Kwiaty i podziękowania otrzymali m.in. przewodniczący Andrzej Pruś, Marta Solińska-Pela dyrektor Kancelarii Sejmiku, Anna Ciulęba dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa, Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Tomasz Janusz wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Hałatkiewicz dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, dyrektorzy i przedstawiciele organów i instytucji współpracujących z młodzieżowymi radnymi w trakcie II kadencji.

Nowym młodzieżowym radnym złożyli gratulacje obecni podczas uroczystej sesji parlamentarzyści RP: senator Krzysztof Słoń, posłowie Agata Wojtyszek, Marzena Okła-Drewnowicz i Andrzej Kryj.

Pierwsza robocza sesja nowych młodzieżowych radnych województwa świętokrzyskiego odbędzie się już w sobotę, 25 czerwca. Podczas posiedzenia wybrane zostaną władze gremium, przewodniczący i członkowie prezydium oraz ustalone zostaną składy komisji roboczych.