W Świętokrzyskiem szkolimy przedstawicieli administracji z Ukrainy

W Świętokrzyskiem szkolimy przedstawicieli administracji z Ukrainy

Delegacja przedstawicieli administracji państwowej z Obwodu Winnickiego, na czele z jej przewodniczącym Walerijem Korowijem, przebywa w województwie świętokrzyskim. W ramach czterodniowej wizyty odbywają się przede wszystkim szkolenia dla nowych przewodniczących rad rejonowych oraz burmistrzów miast z Obwodu Winnickiego. We wtorek, 13 września 2016 roku, goście spotkali się z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem i starostą jędrzejowskim Edmundem Kaczmarkiem.

Szkolenia dotyczą reformy administracyjnej Polski, zadań i kompetencji poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, systemu finansowania realizowanych przez nie zadań. Prezentowane są projekty zrealizowane m.in. z funduszy Unii Europejskiej, jak również instytucje i obiekty użyteczności publicznej z dobrymi rozwiązaniami ekologicznymi.  Dodatkowo delegacja zwiedza wybrane miejsca Kielc, powiatu jędrzejowskiego, gminy Morawica, gminy Bieliny, a także Święty Krzyż i Świętokrzyski Park Narodowy.  

Na Ukrainie rozpoczął się proces decentralizacji władzy, dlatego goście są ogromnie zainteresowani polskimi doświadczeniami. Marszałek Adam Jarubas podczas spotkania podkreślił, że te zagadnienia są dla obu stron bardzo ciekawym polem wymiany doświadczeń. Przypomniał, że przedstawiciele samorządu województwa świętokrzyskiego w sierpniu uczestniczyli w obchodach ukraińskiego święta niepodległości w Obwodzie Winnickim, by pokazać solidarność z Ukraińcami i wsparcie dla nich. – Cieszymy się, że mogliśmy być z Wami w tym trudnym dla Ukrainy momencie, kiedy jest duża niepewność wobec tego, co dzieje się na wschodzie. Droga w kierunku Europy, którą obraliście, jest dobrym kierunkiem. Najważniejsza oczywiście jest sprawa bezpieczeństwa i walka o granice, ale bardzo ważny jest także ten wymiar codziennej pracy w samorządzie, pozwalający zabezpieczyć obywatelom dobre warunki do życia, edukacji, ochrony zdrowia. Życzymy Wam, abyście uczyli się na cudzych, a nie na własnych błędach – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Przewodniczący Winnickiej Administracji Obwodowej Walerij Korowij podziękował władzom i mieszkańcom województwa świętokrzyskiego za dotychczasowe wsparcie, jak również za przyjęcie ostatnio 40 dzieci z Obwodu Winnickiego, które wypoczywały w Polsce. – Ukraina bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich dwóch lat. Czujemy ogromną odpowiedzialność za nasz kraj. Jednocześnie doceniamy wasze wsparcie i przyjaźń – mówił Walerij Korowij. Podkreślił, że szkolenie w Polsce jest bardzo cenne dla wszystkich członków ukraińskiej delegacji. – Burmistrzowie i przewodniczący rad rejonowych mają szereg kompetencji, które przekazał im rząd. Od ich decyzji wiele obecnie zależy, bo Ukraina idzie teraz w kierunku bardzo poważnych reform zmierzających do decentralizacji. Dlatego dla nas tak ważne jest Wasze doświadczenie praktyczne – dodał przewodniczący.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak podkreślił, że Ukraina zrobiła ważny krok w kierunku decentralizacji władzy, ale budowanie siły i niezależności samorządu to długi proces. – Wiem, jak dużą wagę władze państwowe przykładają, by stanowiska w regionach obsadzić jak najlepszymi ludźmi, jednak państwo i samorządy nie będą doskonałe, dopóki nie będą was wybierali ludzie. Siłą polskiej reformy jest to, że nad samorządowcami nie ma żadnego ministra, tylko odpowiadają oni właśnie przed ludźmi, którzy ich wybrali – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Następnie o roli starostów i zadaniach powiatów opowiadał członkom ukraińskiej delegacji Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski i przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. – Tylko współpraca i zgoda między wszystkimi szczeblami samorządu jest gwarancją sukcesu – podkreślał starosta Edmund Kaczmarek.

W spotkaniu uczestniczyła również Ewa Kapel-Śniowska, wicedyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

We wtorek po południu delegacja z Ukrainy będzie gościć w powiecie jędrzejowskim. Wizyta w województwie świętokrzyskim potrwa do czwartku, 15 września.