Img 6286

Warsztaty dla młodych radnych przed pierwszą sesją

W Wólce Milanowskiej 19 czerwca odbędzie się I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, podczas której dojdzie do wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Sesję poprzedziły warsztaty 18 czerwca, podczas których młodzi radni uczyli się m.in.: jak: budować porozumienie, organizować pracę Młodzieżowego Sejmiku. Zdobyli także wiedzę na temat samorządu terytorialnego.


Pierwszego dnia pobytu w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej młodzi radni uczestniczyli w warsztatach:

1. BUDOWANIE SOJUSZY – jak podejść do decydentów, jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób konstruować argumenty;

2. ORGANIZACJA PRACY MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU – jak wygląda praca w młodzieżowym sejmiku, komunikacja on-line na bazie doświadczeń Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;

3. SAMORZĄD TERYTORIALNY – jaka jest struktura samorządu terytorialnego i skąd samorząd może dowiedzieć się o potrzebach młodzieży.

Dzień zakończyli wspólną kolacja przy ognisku. Warsztaty poprzedziły I sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Galeria zdjęć