Castel And Regions W Muzeum Okręgowym W Sandomierzu

Warsztaty w ramach projektu „Castles&Regions”w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu informuje, że dnia 14 października odbędą się warsztaty związane z projektem „Castles&Regions”. Hasłem przewodnim spotkania będzie „Zamek dla regionu – region dla Zamku”.

Projekt “Castles&Regions” jest współfinansowany przez rząd Czech, Węgier, Polski i Słowacji dzięki grantom wyszehradzkim z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.
Organizatorzy zapraszają do udziału członków lokalnego samorządu, pracowników placówek edukacyjnych, producentów produktów regionalnych oraz przedstawicieli branży turystycznej.

Zarys programu:

Tematy:

  1. Odnowienie roli średniowiecznego i nowożytnego zamku w edukacji, turystyce i promocji produktu regionalnego/gospodarki poprzez współpracę zamku i jego regionu.
  2. Współpraca zamków wzdłuż Dunaju / Wisły.
  3. “Nasza wspólna przeszłość i wspólna przyszłość” – wirtualna wystawa.
  4. Produkty lokalne, regionalne.

Przemówienia:

  •  Historyczne powiązanie miejscowego zamku z regionem – Mikołaj Getka-Kenig, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
  • Kilka słów o sieci zamków średniowiecznych/nowożytnych i ich partnerach / Przedstawienie wspieranego projektu i partnera wiodącego – Gábor Rezi-Kató, p.o. wicedyrektora, Węgierskie Muzeum Narodowe.
  • Sandomierska Tradycja Winiarska – 800 lat tradycji.
  • Bogactwo produktów regionalnych ziemi sandomierskiej – dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej “Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” Katarzyna Batko.
  • Sesja World Café

Pełen program warsztatów w Sandomierzu oraz informacje na temat warsztatów organizowanych przez pozostałych partnerów projektu znajduje się na stronie:

Program warsztatów