Lekcja o Samorządzie w Waśniowie

Waśniowscy uczniowie poznali zasady funkcjonowania samorządu

Ponad siedemdziesięciu uczniów klas siódmych ze szkół podstawowych w Waśniowie, Mominie, Boleszynie i Nowym Skoszynie wzięło udział w lekcji o samorządzie, która odbyła się  w Urzędzie  Gminy w Waśniowie. W spotkaniu pod hasłem „Obywatelem być to znaczy…” organizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył wójt gminy Gajewski Krzysztof oraz przewodniczący Rady Gminy Mirosław Chamera.

„Lekcja o samorządzie” to akcja promocyjno-edukacyjna mająca na celu rozwijanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu oraz podnoszenia świadomości z zakresu potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego. Podczas spotkania Marek Jarco, przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego UMWŚ, przybliżył uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu oraz województwa, kompetencje przedstawicieli władzy oraz zakres działalności urzędów. Uczniowie poznając  podział samorządu dowiedzieli się, że każdy z nich jest od siebie całkowicie niezależny, zaś najważniejszy element stanowi gmina, która jest wymieniana w najważniejszym akcie prawnym – w Konstytucji RP.

– Każdy samorząd działa na podobnych zasadach, a u jego podstaw leżą wybory. Dzięki odpowiedzialnemu uczestniczeniu w życiu publicznym, świadomym wyborom mamy wpływ na przyszłość.  Warto przedstawiać swoje pomysły i projekty gminnemu samorządowi, bo to on jest najbliżej człowieka i może pomóc w realizacji tych koncepcji – mówił Marek Jarco. Przypomniał również zasadę podziału władzy w Polsce na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zaciekawienie uczniów wywołał temat tej ostatniej, którą reprezentuje m.in. SKO, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze. – Ten skrót kojarzy się z czasami szkolnymi i Szkolną Kasą Oszczędności. A organ, ten pomaga w rozstrzygnięciu sporu między obywatelem a samorządem  – wyjaśnił prowadzący lekcję.

Oglądając prezentację multimedialną młodzi ludzie mieli okazję poznać najważniejsze aspekty działania samorządu m.in.: jak wygląda sesja Sejmiku Województwa oraz na czym polega praca Zarządu Województwa. Zagadnienia teoretyczne uzupełniły praktyczne wskazówki i ciekawostki związane z funkcjonowaniem urzędów. Słuchacze wcielili się również w rolę radnych sejmiku, głosując nad hipotetycznym projektem uchwały.

W lekcji o samorządzie uczestniczyli także przedstawiciele samorządu: wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Chamera, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie sprawowanych funkcji oraz opowiedzieli o praktycznych aspektach funkcjonowania administracji samorządowej. Przewodniczący Rady Mirosław Chamera mówił o zasadach wyboru członków Rady Gminy, pracy poszczególnych komisji, działalności rady oraz potrzebie nieustannego kontaktu z mieszkańcami.

– Przygodę z samorządem rozpocząłem w 1988 roku, mając wtedy 21 lat, byłem najmłodszym radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, a w 1990 roku Sejmiku. Następnie mając nieco ponad 24 lata zostałem najmłodszym wójtem w Polsce. Wówczas gmina Waśniów była bardzo zaniedbana – mówił Krzysztof Gajewski. – Dzięki unijnemu wsparciu, obecnie nasza gmina prezentuje się zupełnie inaczej niż przed laty. Mamy drogi, szkoły, ośrodki zdrowia, kanalizację, a każdy dom zaopatrzony jest w wodę.   W ostatnim okresie finansowania otrzymaliśmy ponad 30 milionów złotych wsparcia na rewitalizację gminy.

Jak dodał wzruszony wójt, nasze starania zostały docenione. – Samorząd Waśniowa został wyróżniony w XI Plebiscycie Euro-Gmina w dziedzinie gospodarka, za rozwój gminy i aktywność w sferze pozyskiwania środków zewnętrznych. Sukces nie byłby możliwy gdyby nie praca wielu ludzi, radnych, sołtysów i wszystkich mieszkańców, bo na ten wynik zapracowaliśmy razem – podkreślił. Włodarz gminy uhonorowany został również tytułem „Najlepszy samorządowiec 2016 roku w powiecie ostrowieckim i województwie świętokrzyskim” oraz Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego. – Gmina Waśniów będzie się rozwijać – nie ma innej możliwości. Wszyscy chcemy żyć w ładnym i funkcjonalnym otoczeniu. Zarówno ja jak i Rada Gminy będziemy dążyć do dalszego rozkwitu naszej gminy – deklarował, kończąc lekcję o samorządzie wójt Gajewski.

Uczniowie z zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu.  – Poruszane treści z pewnością są doskonałym wstępem do przyszłorocznych lekcji wiedzy o społeczeństwie – podsumowała Ewa Kaczmarczyk, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mominie.