Wernisaż wystawa plakatów filmowych w WBP

26 marca, Kielce

Wernisaż wystawy plakatów „Literatura w filmie” ze zbiorów prywatnych prof. Janusza Detki odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza przy ul. Ściegiennego 13 w Kielcach. Początek o godz. 17.00.

Janusz Detka to literaturoznawca pracujący w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą polskiej literatury współczesnej, w tym zwłaszcza relacji zachodzących pomiędzy literaturą a polityką. Tej problematyce poświęcił książkę Wiersze polskiej „odwilży” (1953-1957), na podstawie której habilitował się w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Ma w swym dorobku szkice i artykuły nt. twórczości m.in. J. Andrzejewskiego, W. Gombrowicza, W. Myśliwskiego, T. Różewicza, W. Szymborskiej i W. Woroszylskiego. Interesuje się także literaturą regionu świętokrzyskiego oraz problematyką żydowską.

Poza pracą zawodową, w tym dydaktyką uniwersytecką, która niezmiennie go pasjonuje, prof. Janusz Detka od ponad 40 lat zajmuje się również kolekcjonowaniem plakatów filmowych (zbiór liczy ok. 2500) reprezentujących Polską Szkołę Plakatu – fenomen artystyczny o randze światowej.