Biblioteka pedagogiczna i sejmik młodzieżowy zawarły umowę o współpracy