Deklaracja współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu