Marszałkowska Orkiestra Dęta dla mieszkańców regionu

Materiał wideo z audiodeskrypcją