MICHNIOWSKIE MAUZOLEUM – SYMBOL MARTYROLOGII POLSKIEJ WSI