Nagroda dla Muzeum Wsi Kieleckiej za film w konkursie POT