Nie ma rozwoju gospodarczego bez połączenia nauki i biznesu. Podpisano ważne umowy