Pierwsze w tym roku spotkanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego