Podsumowanie Sportowe Województwa Świętokrzyskiego 2019/2020. Audiodeskrypcja

Materiał wideo z audiodeskrypcją