Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Materiał wideo z audiodeskrypcją