Powołano Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami