Powołano Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Materiał wideo z audiodeskrypcją