Rozpoczynamy realizację programów stypendialnych dla uczniów

Materiał wideo z audiodeskrypcją