Stan prac w ramach budowy przeprawy mostowej przez Wisłę w Nowym Korczynie