ŚWIĘTOKRZYSCY HARCERZE PRZEKAZALI BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU