ŚWIĘTOKRZYSCY HARCERZE PRZEKAZALI BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Materiał wideo z audiodeskrypcją