Świętokrzyscy rolnicy podziękowali za plony. Wojewódzkie dożynki w Kielcach

Materiał wideo z audiodeskrypcją