Świętokrzyskie gminy uzdrowiskowe opracowują wspólną lokalną strategię rozwoju