W Kielcach powstaje nowoczesny inkubator logistyczny