Wsparcie Samorządu Województwa dla Zakładów Aktywności Zawodowej