Wsparcie Samorządu Województwa dla Zakładów Aktywności Zawodowej

Materiał wideo z audiodeskrypcją