Zaproszenie młodzieży do konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+