Tomasz Jamka, Renata Janik, Andrzej Bętkowski, Marek Bogusławski Jacek Sułek podczas wideokonferencji

Wideokonferencja zespołu do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki

Jak zapobiegać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii koronawirusa – o tym dyskutowali podczas pierwszego posiedzenia członkowie Zespołu do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej “OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MPŚ”, które odbyło się w piątek, 29 maja.

Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego w formie on line odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek samorządu wojewódzkiego, instytucji, stowarzyszeń, firm działających w naszym regionie. Wspólny cel 21-osobowego gremium to wypracowanie jak najlepszych rozwiązań służących łagodzeniu ekonomicznych skutków pandemii i diagnozowanie potrzeb świętokrzyskich firm.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa świętokrzyskiego -wicemarszałkowie – Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Tomasz Jamka i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Pruś.

– Chcemy jak najszybciej wypracować propozycje rozwiązań służących zapobieganiu w województwie świętokrzyskim negatywnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, diagnozować potrzeby, wypracowywać rozwiązania i monitorować działania związane ze wsparciem firm w czasie kryzysu gospodarczego – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, otwierając spotkanie.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podkreśliła, że pomoc przedsiębiorcom w regionie ma priorytetowe znaczenie. Przypomniała o szeregu działań skierowanych do tej grupy. – Cieszymy się z efektu negocjacji z Komisją Europejską, podczas których udało się wyegzekwować kolejne środki w wysokości 20 mln zł – mówiła wicemarszałek Renata Janik, która dodała, że w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego cały czas ogłaszane są nowe nabory m.in.: na szkolnictwo zawodowe, na doskonalenie kadr. – Dodatkowo mamy zarezerwowane 42 mln zł, które w ramach przesunięcia będą dedykowane ochronie istniejących miejsc pracy – powiedziała wicemarszałek Janik.

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek przedstawił rozwiązania, które weszły w skład pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Na dziś jego ogólna kwota to 323,5 mln zł, z czego największa część, bo 231 mln zł zostanie przeznaczona na pożyczki dla przedsiębiorców.

Jednym z punktów dyskusji zespołu, była sytuacja Targów Kielce w kontekście informacji o planach wycofania się Polskiej Grupy Zbrojeniowej z tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który zaplanowano na wrzesień. Członkowie zespołu uzgodnili skierowanie do rządu prośby o rozważenie zmiany tej decyzji. PGZ jest bowiem kluczowym uczestnikiem targów zbrojeniowych, bez udziału którego organizacja tegorocznej imprezy stoi pod znakiem zapytania.

Skład Zespołu do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej “OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MPŚ”:

 1.  Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Zespołu
 2.  Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 3.  Marek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa
 4.  Renata Janik – Wicemarszałek Województwa
 5.  Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa
 6.  Tomasz Jamka – Członek Zarządu Województwa
 7.  Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju
 8.  Katarzyna Kubicka – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS
 9.  Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
 10.  Marek Banasik – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 11.  Elżbieta Śreniawska – Członek BCC Centre Club, Prezes MPK w Kielcach, Radna Sejmiku Województwa
 12.  Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu Targi Kielce S.A
 13.  Krzysztof Orkisz – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
 14.  Stanisław Rupniewski – Członek Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Supon S.A.
 15.  Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Forum Pracodawców
 16.  Henryk Milcarz – Prezes Zarządu Wodociągi Kieleckie, sp. z o.o., Radny Sejmiku Województwa
 17.  Waldemar Bartosz – Przewodniczący NSZZ Solidarność, Region Świętokrzyski
 18.  Marcin Piętak – Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznejs)
 19. Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
 20.  Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 21.  Justyna Harenza – Prezes Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Do zadań zespołu należą:

 •  wypracowanie propozycji rozwiązań, służących zapobieganiu w województwie świętokrzyskim negatywnym skutkom gospodarczym pandemii wirusa SARS-Cov2;
 •  diagnozowanie potrzeb i monitorowanie działań związanych ze wsparciem świętokrzyskich firm w czasie kryzysu gospodarczego, który jest skutkiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov2;
 •  współdziałanie w ramach Zespołu w celu opracowania i funkcjonowania narzędzi do skutecznego informowania przedsiębiorców o dostępnych instrumentach wsparcia;
 •  stała współpraca Zespołu przy prowadzeniu działań informacyjnych, dotyczących oferowanych rozwiązań, służących zapobieganiu negatywnym skutkom gospodarczym pandemii wirusa SARS-Cov2.

Galeria zdjęć