Wielkie święto Społeczników. Trwają Targi Ngo Expo (26)

Wielkie święto społeczników. Trwają Targi NGO-EXPO

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze, przedsiębiorcy oraz zainteresowani działalnością fundacji i stowarzyszeń spotykają się po raz drugi w Targach Kielce. W dniach 29-30 czerwca trwają II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. W inauguracji wydarzenia uczestniczył Arkadiusz Ślipikowski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.  


– Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z wielką radością włączył się w organizację II Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez organizacji pozarządowych. III sektor wykorzystuje swoją wiedzę, poświęcając wolny czas i energię, a niejednokrotnie również własne środki. Umożliwia wspólne działanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, promuje swoje małe ojczyzny, stoi na straży dobra wspólnego, integruje, uzupełnia działania państwa i samorządów – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski. – Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych oraz zdobycia fachowej wiedzy, która ułatwi i uatrakcyjni ich działalność. Chcemy integrować świat organizacji obywatelskich ze światem biznesu.

– Jest to jedyne takie wydarzenie w skali kraju, pokazujące różnorodność, bogactwo form działania oraz prezentujące produkty, które są dziełem organizacji pozarządowych. Jestem bardzo dumna, że fundacje, stowarzyszenia czy KGW tak prężnie działają i dynamicznie się rozwijają. Jako Samorząd Województwa Świętokrzyskiego każdego roku zwiększamy środki finansowe na wsparcie i rozwój tych organizacji. Szczególnie ważne jest dla mnie, że te środki są bardzo dobrze wykorzystywane. Podkreślajmy nieocenione zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych, pokazujmy ich pasję działania, skuteczność i otwarte serca – zauważa wicemarszałek Renata Janik.

Wydarzenie odbywa się w dwóch halach Targów Kielce. Przestrzeń wypełnia około 170 różnorodnych stoisk. Wśród uczestników są eksperci zajmujący się tematyką NGO, przedstawiciele firm oraz instytucji grantodawczych. Zaplanowano warsztaty, debaty, konkursy, występy artystyczne, a dla najmłodszych strefę zabaw. Swoją ofertę prezentują przedstawiciele instytucji nie tylko z południowo – wschodniej Polski, ale i całego kraju.

Targi NGO-EXPO są platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej.

Organizatorami II Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych są:

• Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
• Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
• Fundacja imienia Stefana Artwińskiego,
• Fundacja Muza Dei.

Targi Kielce są partnerem strategicznym. Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.