Wigilia Polska w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii

Wigilia Polska w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii

3 grudnia W Brukseli odbyło się spotkanie świąteczne „Polska Wigilia”. W wydarzeniu uczestniczyli Kazimierz Kotowski – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Gałuszka – radny Sejmiku Województwa, Maria Fidzińska – Dziurzyńska – skarbnik Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Orawiec – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Na zaproszenie ambasadora RP w Brukseli Artura Harazima delegacja miała możliwość uczestniczyć w wigilii polskiej. – To duże przeżycie, po raz pierwszy w ambasadzie mogłem uczestniczyć w takowym spotkaniu – podkreśla Kazimierz Kotowski. – Podniosła atmosfera. Bardzo ważne, że mogliśmy na spotkaniu pokazać nasze produkty, jabłko, soki z Sandomierza, rękodzieło artystyczne rzemieślników, piękne koronki, serwetki, obrusy, nakrycia.
Kazimierz Kotowski rozmawiał z ambasadorem Arturem Harazimem i radcą ambasady Krzysztofem Turowskim o balu charytatywnym, który odbędzie się 1 lutego. To wtedy będzie szansa, by zaprezentować wszystko to, co najwspanialsze posiada region świętokrzyski, z czego jest najbardziej rozpoznawalny, wyroby porcelany w Ćmielowie, wyroby z krzemienia, sektor przemysłowy sandomiersko-opatowski. To będzie kontynuacja działań z sierpnia tego roku.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski wizytował na zakończenie roku Dom Polski Wschodniej, który skupia pięć województw. Wspólnie z delegacją analizował wszystkie problemy, które omawiał reprezentant województwa. Ocena wypadła bardzo dobrze. – W porównaniu z poprzednim okresem zauważyliśmy duży postęp w organizacji rzez placówkę różnych przedsięwzięć – mówi Kazimierz Kotowski. – Widać inny sposób reprezentowania tego wszystkiego, co najważniejsze i co można wyeksponować w Brukseli, gdzie mamy wszystkie najważniejsze urzędy, instytucje związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Uczestniczyliśmy w przekazaniu nam prac Domu Polski Wschodniej od województwa podlaskiego. Od stycznia przez cały 2014 rok będziemy koordynować zadania realizowane przez tę placówkę.

Wyjazd do Brukseli Kazimierz Kotowski uważa za udany.  Cieszy się, że właśnie w przyszłym roku, gdy przypada 10-lecie naszego członkostwa w Unii, województwo świętokrzyskie będzie koordynować prace w Domu Polski Wschodniej, jak i koordynować przejęte działania z Konwentu Marszałków RP. To dla województwa wielka szansa.