świętokrzyski Sztetl ośrodek edukacyjno-muzealny w Chmielniku

Wirtualne obchody Dnia Judaizmu w Chmielniku

Od 15 do 17 stycznia br. w Chmielniku, w Ośrodku Edukacyjno–Muzealnym “Świętokrzyski Sztetl” odbędą się organizowane po raz 24. Dni Judaizmu, tym razem prowadzone i dostępne poprzez internet. Wydarzenie objął patronatem honorowym marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Myślą przewodnią tegorocznych uroczystości będzie fragment Księgi Powtórzonego Prawa: „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

Gośćmi Dni Judaizmu będą: rabin Avi Baumol – przedstawiciel Naczelnego Rabina Polski (Michaela Schudricha) w Krakowie, urodzony i wychowany w Nowym Jorku, od wielu lat związany z żydowską społecznością Krakowa, gdzie ucząc Tory, aktywnie przyczynia się do rewitalizacji życia żydowskiego w Polsce; pastor dr Andrzej Jeziernicki – zwierzchnik i prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej oraz pastor zboru w Kielcach, a także ojciec dr hab. Paweł Mazanka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zajmujący się metafizyką klasyczną, filozofią Boga, potrzebą uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze, problemem współczesnej sekularyzacji, jak również zagadnieniem relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Dni Judaizmu rozpoczną się o godz. 10.00 w piątek 15 stycznia. Zaplanowano m.in. wirtualne spotkanie z kuchnią żydowską, wykład rabina Aviego Baumola, koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Stowarzyszenia „A nam się chce!” . W sobotę 16 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się prezentacja Działoszyckiej Księgi Pamięci przez Justynę Morawską z OEM Świętokrzyski Sztetl. W programie “Dni” jest także pokaz filmu „Past doesn’t come back…” w reż. Jessici Szczepańskiej, wystąpienie pastora dr. Andrzeja Jeziernickiego i kolejna część koncertu muzyki żydowskiej w wykonaniu Stowarzyszenia „A nam się chce!”. W niedzielę 17 stycznia w Chmielniku będzie mieć miejsce inauguracja IX edycji konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, którą poprowadzi dr hab. Edyta Majcher-Ociesa  z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewidziano również wystąpienie ks. dr. hab. Pawła Mazanki.

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie wydarzenia odbędą się online. Udział w Dniu Judaizmu będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Świętokrzyski Sztetl, profilu placówki na Facebooku oraz kanału YouTube.

Wydarzenie objął patronatem honorowym marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.