Zakład W Koprzywnicyy

Wizyta w zakładzie Dreher w Koprzywnicy

Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednego z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, w którym wytwarza się wysokiej jakości sok jabłkowy – to był cel wizyty 9 kwietnia w zakładzie Dreher w Koprzywnicy, w której uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.

W zakładzie wytwarza się wysokiej jakości sok jabłkowy w technologii NFC tzn. jest to sok bezpośredni niepochodzący z koncentratu. Podczas spotkania omówiono aspekty dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami pochodzącymi z procesu wytwarzania soku. Poruszono także kwestię uznania odpadów za produkty uboczne i rozwoju zakładu w kierunku GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym). W spotkaniu brali także udział pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć