Uczestnicy Posiedzenia

WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PODSUMOWAŁA TEGOROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ

Zaopiniowanie 182 wniosków w sprawie nowych kierunków kształcenia, bieżące reagowanie na potrzeby rynku pracy w dziedzinie edukacji zawodowej – to efekty 5 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2023 roku.

– Serdecznie dziękuję pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy za cykliczne informacje i raporty dotyczące funkcjonowania świętokrzyskiego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zatrudnieniowych pracodawców – mówił w trakcie spotkania przewodniczący Marek Banasik. – Jedną z kluczowych kompetencji Rady Rynku jest weryfikacja proponowanych przez szkoły ponadpodstawowe nowych kierunków kształcenia pod kątem ich zgodności z aktualnymi potrzebami gospodarki. Dane, w tym wyniki badań, które dostarcza Wojewódzki Urząd Pracy, stanowią dla nas niezwykle cenne źródło informacji – deklarował przewodniczący Rady.

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia członkowie Rady zapoznali się m.in. ze stanem wdrażania programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym postępami w realizacji programu operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027″. Podsumowano najważniejsze rezultaty działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy m.in. w zakresie regionalnego projektu dotyczącego koordynacji i rozwoju systemu edukacji zawodowej, koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych oraz finalizacji rozliczeń w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.