Wojewódzki konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”

W związku z obchodami Światowego Dnia Ochrony Środowiska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego podjął się organizacji IV Konferencji Środowiskowej na temat środków finansowo-prawnych w ochronie środowiska. Jedną z planowanych imprez towarzyszących konferencji będzie podsumowanie Wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas”.

W związku z obchodami Światowego Dnia Ochrony Środowiska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego podjął się organizacji IV Konferencji Środowiskowej na temat środków finansowo-prawnych w ochronie środowiska. Jedną z planowanych imprez towarzyszących konferencji będzie podsumowanie Wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas”.
Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie akcji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska. Ponadto konkurs ma zwrócić uwagę na kształtowanie właściwych postaw wobec przejawów degradacji środowiska przyrodniczego oraz podkreślenie wartości czystego powietrza dla jakości życia na ziemi.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i odbył się w czterech kategoriach wiekowych:
I   – dzieci od 6 do 9 lat
II   – dzieci od 10 do 12 lat
III  – młodzież od 13 do 15 lat
IV  – młodzież od 16 do 18 lat

Konkurs przeprowadzany został w dwóch etapach: I – powiatowy i II – wojewódzki.
Etap I – Powiatowy został przeprowadzony w ramach obchodów Dni Ziemi.
W wyniku rozstrzygnięcia tego etapu do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska wpłynęło 155 prac.
W dniu 11 maja br. Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego i wyłoniła 36 laureatów.
Komisja konkursowa oceniała prace plastyczne pod kątem wyrazistości i trafności spostrzeżeń, zrozumienia tematu wiodącego. Pod uwagę brane były również estetyka, technika wykonania pracy i oryginalność.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 31 maja br. podczas IV Konferencji Środowiskowej.