Marszałek Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Andrzej Pruś, Wicegubernator Obwodu Winnickiego Podczas Uroczystości W Kielcach

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

W Kielcach, w czwartek 11 listopada, odbyły się wojewódzkie obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kielczanie tłumnie uczestniczyli w spotkaniu pod dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, gdzie wspólnie, świętując Niepodległą, odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Rocznicowe uroczystości odbyły się również na placu Wolności, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w nich udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Na zaproszenie władz samorządu województwa świętokrzyskiego, w wojewódzkich obchodach święta uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, instytucji i przedsiębiorstw ukraińskiego Obwodu Winnickiego.

W intencji Ojczyzny, w kieleckiej Bazylice Katedralnej na Wzgórzu Zamkowym kielczanie modlili się, czcząc pamięć polskich bohaterów, żołnierzy, działaczy, których czyny dały Polakom niepodległość. Mszy świętej przewodniczył biskup kielecki ks. Jan Piotrowski. W homilii głoszonej podczas nabożeństwa biskup odwoływał się do słów błogosławionego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II przekonując, że świadectwem miłości do Ojczyzny, oddania ideałom wolności i swobody jest miłość do bliźniego, dialog, wzajemne zrozumienie, umiłowanie rodziny i niesienie pomocy potrzebującym. We mszy świętej uczestniczył przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek województwa Andrzej Bętkowski a także członkowie ukraińskiej delegacji z Obwodu Winnickiego, którzy goszczą w województwie świętokrzyskim z okazji obchodzonego Narodowego Święta Niepodległości. Wraz z licznie przybyłymi do katedry mieszkańcami Kielc, którzy nieśli flagi narodowe, nabożeństwa słuchali świętokrzyscy parlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski, przedstawiciele służb mundurowych – żołnierze, policjanci, strażacy, a także świętokrzyscy kombatanci, studenci i uczniowie. Płaszcze wielu osób zdobiły narodowe kokardy i kotyliony.

Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy przeszli pod obecną siedzibę Muzeum Narodowego w Kielcach. Tu wspólnie odśpiewano hymn narodowy. To wydarzenie odbyło się w ramach akcji “Niepodległa do Hymnu”, inicjowanej od 3 lat przez Biuro Programu “Niepodległa”. Również w tym roku tłumnie na Wzgórzu Zamkowym, przed dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich pojawili się kielczanie. Byli też m.in. wiceminister sportu, świętokrzyski poseł Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, minister, poseł Michał Cieślak, poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń, poseł Marek Kwitek, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i wicewojewoda Rafał Nowak. Pieśń “Mazurek Dąbrowskiego” w Kielcach zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Ze Wzgórza Zamkowego uczestnicy patriotycznych uroczystości przeszli ulicami: Małą, Sienkiewicza, Hipoteczną na plac Wolności. Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu odbyła się uroczysta zmiana wart, głos zabrał wojewoda świętokrzyski. Zbigniew Koniusz odniósł się do historii polskiej oraz do współczesności, podkreślając wagę i znaczenie dla Polaków wolności, suwerenności. Tradycyjnie już pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbył się Apel Pamięci, upamiętniający wszystkich, którzy w obronie Ojczyzny oddali swoje życie, wspominający także uczestników walk o polską niepodległość w latach 1914-1918. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Ważnymi punktami oficjalnej części uroczystości było wspólne odśpiewanie Marszu Pierwszej Brygady, pieśni I Brygady Legionów Polskich, utworu towarzyszącego przed ponad 100 laty strzelcom i legionistom Józefa Piłsudskiego. W ramach obchodów zorganizowana została również defilada pododdziałów przed pomnikiem i trybuną honorową oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

W trakcie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości świętokrzyscy żołnierze otrzymali awanse na wyższe stopnie wojskowe. Marszałek Andrzej Bętkowski otrzymał nadany mu stopień majora rezerwy. Nominację wręczył oraz gratulował marszałkowi szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosław Molisak.

– To dla mnie zaszczyt, ale też olbrzymie zobowiązanie. Mam głęboki szacunek do służących Polsce żołnierzy, służb mundurowych, policji, straży, służb obrony naszych granic, do troszczących się o nasze zdrowie lekarzy, ratowników – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski. – Dzień Niepodległości to okazja, by im wszystkim podziękować za służbę, za ofiarność.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości ich uczestnicy mogli obejrzeć widowisko historyczne „Gloria Victis – Godni Pamięci. III Powstanie Śląskie 1921-2021”, przygotowane przez Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich przy wsparciu lokalnych Grup Rekonstrukcji Historycznych zaś po jego zakończeniu, wysłuchać Koncertu Listopadowego w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Krasocinie.