Atrakcje turystyczne

„Agro-Turbo” – Quady
www.agroturbo.pl

 

Aeroklub „Czterokołowce”
www.czterokolowce.pl

 

Bałtowski Park Jurajski
www.parkjurajski.pl

 

Jaskinia Raj
www.jaskiniaraj.pl

 

Kraina Legend Świętokrzyskich – gry terenowe
www.bieliny.pl

 

Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego
www.krzemionki.pl

 

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
www.muzeumkielce.net

 

Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu
www.pttk-sandomierz.pl

 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
www.pustelnia.sandomierz.opoka.org.pl

 

Rejsy po Wiśle w Sandomierzu
www.pttk-sandomierz.pl

 

Spływ tratwami w Bałtowie
www.baltow.info

 

Wystawa Pojazdów Konnych Dworu i Wsi Kieleckiej
www.powozy.polska24.pl

 

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
www.iwaniska.home.pl

 

Zamek w Chęcinach
www.checiny.com

 

Zamek w Sobkowie
http://zamek.rycerski.fm.interia.pl

 

Zespół Pałacowy “Popielówka” w Kurozwękach
www.bizony.pl