Biura podróży

W zamieszczonym  wykazie Biur podróży uwzględniono jednostki, które uzyskały zezwolenie wydane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (stan na dzień 7.10.2005).