Busko-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Burmistrz: Waldemar Sikora

Busko-Zdrój
Urząd Miasta i Gminy: ul. Mickiewicza 10,
28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 370 52 00
fax: 41 370 52 90
Burmistrz: Waldemar Sikora
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: Robert Burchan
www.umig.busko.pl
e-mail : urzad@umig.busko.pl