Chmielnik

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik,  Burmistrz: Paweł Wójcik

Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy: Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
tel.: 41 354 32 73,  41 354 22 78,  41 354 20 29, 41 354 21 81
tel/ fax: 41 354 32 73, 41 354 22 78
Burmistrz: Paweł Wójcik
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy: Anita Jabłońska
www: http://www.chmielnik.com/
e-mail: umig@chmielnik.com