Organizacje turystyczne krajowe i zagraniczne

Regionalne Organizacje Turystyczne w Polsce

 

Dolnośląska ROT
www.dot.org.pl , www.visitsilesia.pl

 

Lubelska ROT
 www.lrot.pl

 

Łódzka ROT
www.rotwl.pl

 

Małopolska ROT
www.mot.krakow.pl

 

Opolska ROT
www.orot.pl

 

Podkarpacka ROT
www.prot.sip.pl

 

Podlaska ROT
www.podlaskieit.pl

 

Pomorska ROT
http://prot.pomorskie.info/

 

ROT Województwa Świętokrzyskiego
www.rot.swietokrzyskie.pl

 

Śląska ROT
www.silesia-sot.pl

 

Wielkopolska ROT
www.wotwielkopolska.pl

 

Zachodniopomorska ROT
www.zrot.pl

 

Regionalne Izby Turystyczne w Polsce

 

Beskidzka Izba Turystyki
www.bit.beskidy.pl

 

Dolnośląska Izba Turystyki
www.dit.wroc.pl

 

Górnośląska Izba Turystyki
www.git.katowice.pl

 

Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej
www.turystyka.dim.pl

 

Krakowska Izba Turystyki
www.kit.org.pl , www.kit.krakow.pl

 

Nowosądecka Izba Turystyki
www.nit.mnet.pl

 

Warszawska Izba Turystyki
www.wit.org.pl

 

Wielkopolska Izba Turystyki
www.wit.poznan.pl

 

Zachodniopomorska Izba Turystyki
www.zit.szczecin.pl

 

Instytucje krajowe związane z turystyką

 

Instytut Turystyki w Warszawie
www.intur.com.pl

 

Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki
www.part.com.pl

 

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne”
www.agroturystyka.pl

 

Polska Izba Hotelarstwa
www.pih.hotel.pl

 

Polska Izba Turystyki
www.pit.org.pl

 

Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
www.pitm.pl

 

Polska Organizacja Turystyczna
www.pot.gov.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki
www.felix.com.pl

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
www.pttk.pl

 

Polskie Zrzeszenie Hoteli
www.pzh.hotel.pl

 

Rada Konsultacyjna Izb Turystyki
www.izbyturystyki.pl

 

Sanatoria w Polsce
www.sanatoria.com.pl

 

Stowarzyszenie “Konferencje i Kongresy w Polsce”
www.kongresy.waw.pl

 

Uzdrowiska i sanatoria w Polsce
www.uzdrowiska.pl

 

Ośrodki Zagraniczne Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Austria
www.poleninfo.at

 

Belgia
www.polska-be.com

 

Francja
www.tourisme.pologne.net

 

Hiszpania
 www.poleninfo.info

 

Holandia
www.poleninfo.info

 

Niemcy
www.polen-info.de

 

Rosja
www.visitpoland.ru

 

Szwecja
www.tourpol.com

 

USA
www.polandtour.org

 

Węgry
www.polska-tourist.info.hu

 

Wielka Brytania
www.visitpoland.org

 

Włochy
www.polonia.it