Organizacje z terenu Województwa Świętokrzyskiego

Aeroklub Kielecki

www.aeroklub.kielce.pl

 

Kielecka Komenda Chorągwi ZHP

www.kielecka.zhp.pl

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Legend Świętokrzyskich”

www.lot.bieliny.pl

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Gmin Nowa Słupia”

www.nowaslupia.pl

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej

www.pinczow.com.pl

 

Oddział PTTK w Końskich

http://konskie.pttk.pl

 

Oddział PTTK w Opatowie
http://free.ngo.pl/pttkopatow

 

Oddział PTTK w Sandomierzu
www.pttk-sandomierz.pl

 

Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach
http://starachowice.pttk.pl

 

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
www.ptsm.kielce.pl

 

Regionalna Organizacja Turystyczna
www.rot.swietokrzyskie.pl

 

Wytwórnia Wrażeń – Sporty Ekstremalne
www.wytworniawrazen.webd.pl

 

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach
www.start-kielce.fr.pl