Starachowice

Urząd Miasta Starachowice, Prezydent: Marek Materek

Starachowice
Urząd Miasta : ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
tel.: 41 27 38 200, 27 38 300
fax: 41 274-78-73
Prezydent Miasta: Marek Materek
Przewodniczący Rady Miejskiej: Michał Walendzik
www.starachowice.eu
email: sekretariat@um.starachowice.pl