Stopnica

Urząd Miasta i Gminy Stopnica, Burmistrz: Ryszard Zych

Stopnica (powiat buski)
Urząd Miasta i Gminy: ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel.: 41 377 98 00, 41 377 98 10
fax:  41 377 96 06
Burmistrz: Ryszard Zych
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: Krzysztof Tułak
e-mail: gmina@stopnica.pl
www: http://www.ug.stopnica.pl/