Macierz Szkolna W Belgii

Województwo Świętokrzyskie wspiera Polonię i Polaków w Belgii

10 maja w miejscowości Comblain-la-Tour w belgijskich Ardenach odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, na czele z Mariuszem Bodo, sekretarzem województwa z przedstawicielami Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, panią prezes Barbarą Wojdą i jej współpracownikami.

W Comblaine działa  Dom Polski „Millenium” prowadzony przez Polską Macierz Szkolną, której celem jest poszerzenie wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i historii, zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości wśród młodzieży polonijnej w Belgii.

W trakcie spotkania rozmawiano o perspektywach wspólnych działań, w tym udziale przedstawicieli środowiska polonijnego w festiwalu harcerskim w Kielcach oraz organizacji turnusów edukacyjnych dla polonijnych dzieci w Województwie Świętokrzyskim a dzieci i młodzieży z naszego regionu w Belgii. W uznaniu dla starań Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii w procesie kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw wśród tamtejszej młodzieży, sekretarz województwa świętokrzyskiego Mariusz Bodo przekazał do biblioteki tej organizacji polonijnej albumy oraz wydawnictwa związane z Polską i regionem świętokrzyskim. Z kolei, Mariusz Jędrzejewski, zastępca prezesa zarządu Świętokrzyskiego Fundusz Rozwoju, przekazał na ręce pani prezes voucher nawiązujący do planowanej wizyty w regionie.