Badania W Kierunku Koronawirusa Wykonywane Przez żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Wot W Bielinach

WOT badał pracowników sezonowych w Bielinach

Żołnierze 1O. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej kolejny raz zorganizowali punkt poboru wymazów typu Test & Go. Tym razem badani byli pracownicy sezonowi w Bielinach.

Punkt ruszył w sąsiedztwie Urzędu Gminy w Bielinach i jest on zorganizowany we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Planowano pobranie około 160 wymazów od pracowników sezonowych – obcokrajowców w większości z Ukrainy. Pierwsza część pracowników była już badana w piątek, wtedy poddano badaniu ok 100 osób. Wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz szacuje, że na zbiory truskawek może przyjechać około 1000 pracowników. Wszyscy muszą być przebadani. Są oni dowożeni na badanie przez właścicieli gospodarstw.

Próbki do badań genetycznych na obecność koronawirusa są pobierane bezpłatnie od zarejestrowanych pacjentów przez żołnierzy 10. ŚBOT specjalnie w tym celu przeszkolonych w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej. Kolejne mobilne punkty pobierania wymazów będą rozwijane w różnych częściach województwa.